Algebehandling

Algebehandling og rensning af tagrender

Over tid vil alger og mos give dit hus et slidt og trist udseende. For at holde dit tag flot og vedligeholdt, er det derfor en god idé at få algerne og mosset fjernet med en algebehandling.

En algebehandling foregår ved at vi først renser dine tagrender for snavs og blade, hvorefter vi behandler dit tag med et algebekæmpelsesmiddel. Når arbejdet er færdigt, lægger vi en afleveringsseddel i din postkasse.

Få en årlig algebehandling

Det anbefales at dit tag bliver algebehandlet hvert år, så dit tag altid vil have et flot og vedligeholdt look. Algebehandlingen er længere tid om at virke, jo længere man venter med at foretage den. Man kan endda risikere at en enkel behandling ikke er nok, alt efter hvor hårdt taget er ramt. Den fulde effekt af en algebehandlingen kan typisk først ses efter 2-8 uger.

Årsager til alger og mos

Der findes flere forhold, som har en betydning for om dit tag får alger eller mos. Hvis dit tag har afskalninger eller slitage, er der større chance for algeudbrud, og dit tag vil generelt være mere sårbart. 

Har dit tag en lav hældning, er der også større chance for at der vil vokse alger og mos. Regnvand har sværere ved at løbe af tag med lav taghældning, hvilket betyder at den ophobede fugt skaber de rigtige vækstbetingelser for alger og mos. Udover fugt, holder alger og mos også af skygge, så man ser oftest alger og mos gro på nordsiden af taget, hvor der er mindre sol.

Alle tagtyper kan behandles

Alle slags tag har mulighed for at få mos og alger. Vi tilbyder derfor algebehandling af alle slags tag, nye såvel som gamle. For at få den bedste effekt af algebehandlingen, skal vejrforholdene være optimale. Derfor udfører vi kun algebehandling i perioden marts til november.

Det er ikke nødvendigt at du er hjemme under behandlingen. Er du ikke hjemme, lægger vi en afleveringsseddel i din postkasse efter arbejdet er klaret.

Forebyg selv alger og mos

Hvis du selv gør en indsats for at vedligeholde dit tag, kan du strække tiden det tager for alger og mos at opstå på dit tag. Du kan eksempelvis sørge for at beskære store træer og buske, der skygger for taget. Alger og mos trives nemlig på overflader hvor der er skygge og fugt.